globalamalensverige.se

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

#glorientering

#glorientering

GLORIENTERING syftar till att uppmärksamma och skapa nyfikenhet kring de globala målen.

GLORIENTERING är en slags orientering, med sjutton kontrollstationer per bana, var och en representerandes ett globalt mål. Varje kontroll är försedd med en bokstav och genom att placera dessa i rätt ordning (att koppla ihop ikonen med målsättningen den illustrerar) bildas ett lösenord, kopplat till hållbarhetsarbete.

Koordinat och kringmaterial finns att hämta fysiskt eller digitalt hos din kommun eller i menyn längst ner på den här sidan. Arbetar du i skolan så missa inte de tillhörande tipsfrågorna!

Vad vinner man?
Utöver att spendera tid med, och reflektera kring, de globala målen så lär du känna din närmiljö, kommer ut i naturområden, får motion och frisk luft. Det är väldokumenterat att naturen påverkar hälsan och välbefinnandet positivt. – Och blir du i letandet efter skyltar lyhörd för djur och natur så har både du och miljön vunnit stort!

GLORIENTERING – vad och varför? Det kan du lära dig HÄR (pdf)

KONTAKT: nina@globalamalensverige.se